Warszawa 2012 10 16

 

 

 

José Antonio Abreu

 mistrz  nowożytnego  humanizmu

 

 

Tylko człowiek jest powołany do kontemplacji piękna , wystarczy w skupieniu (uwaga potrzebna  cisza!) ,, wsłuchać się ’’ w wielkość tkwiącą w nas samych , w widzianym i przeczuwanym wszechbycie i dotknąć poprzez muzykę duszy - TEGO CO W DUSZY GRA – gdy podziwiamy pejzaż , piękno ludzkiej twarzy , kiedy napawamy się wielkością  i dramatyzmem  bytu , doskonałością boskiej  prostoty w ogromie i złożoności świata w nas i wokół nas – gdy radujemy się miłością  -  tam właśnie jest  piękno.

Jose Antonio Abreu  to  twórca  wielkiej nowożytnej  idei , idei która w kolejnym etapie  dziejowości skłania nas ku powrotowi do humanizmu , odkrywszy ponownie , po raz kolejny ,  wartości fundamentalne rodzaju ludzkiego ,  Jose Antonio ratuje  honor współczesności , nakierowywanej przez anachroniczne atawizmy ,  na tzw. business – czyli formułę jak zarobić , a często po prostu zoopsychologiczną zachłanność , co bynajmniej nie ubogaca ludzkiej społeczności . Poprzez swe idee , wielki talent dydaktyczny  oraz , postawę godną miana  Mistrza  oświeca szlaki , na które spieszmy się wbiegać by poznać tak wiele , wiele  nieodkrytych ludzkich sił i pomysłów na wielką człowieczą wspólnotę – to droga ku potędze poprzez humanizm na dziś i  w  przyszłości  – innej może nie być!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Maciej Szproch 

                                                                                                        

   

                                                                                                                      - José Antonio Abreu - portret – rysunek

 

autor  Karykaturzysta Warszawski Maciej Szproch

 

 

                                                                                                                                                                            

Cytaty:

José Antonio Abreu to charyzmatyczny założyciel systemu młodzieżowych orkiestr, który odmienił życie tysiącom dzieci w Wenezueli. Dzieli się on tutaj swoją niesamowitą historią i odkrywa życzenie TED Prize, które może wywrzeć ogromny wpływ na życie młodzieży w USA i innych krajach świata.(za http://www.ted.com/talks/jose_abreu_on_kids_transformed_by_music.html   )

 

 

José Antonio Abreu o dzieciach przemienionych muzyką

( za  http://www.universalsubtitles.org/en/videos/VMkPXy4inXZa/pl/282577/   

Subtitles translated from English. Showing Revision 0, created 11/26/2009 by Retired user ) .

 

 

 

                                                  El Sistema

 

José Antonio Abreu mówi o swej innowacyjnej działalności z okazji otrzymania nagrody TED *) :

Moi drodzy przyjaciele, Panie i Panowie,jestem dzisiaj przepełniony szczęściem z powodu otrzymania nagrody TED Prize *  w imieniu wszystkich wybitnych nauczycieli muzyki,artystów i pedagogów z Wenezueli , którzy bezinteresownie i lojalnie towarzyszyli mi przez 35 lat w zakładaniu i rozwijaniu w Wenezueli Krajowego Systemu Dziecięcych i Młodzieżowych Orkiestr i Chórów.

Odkąd byłem chłopcem , już we wczesnym dzieciństwie , zawsze chciałem być muzykiem i dzięki Bogu, udało mi się.

  Od moich nauczycieli, rodziny i środowiska dostałem wszelką pomoc potrzebną, by zostać muzykiem.Całe życie marzyłem by wszystkie wenezuelskie dzieci miały te same możliwości, jakie ja miałem. Z tego pragnienia i prosto z mojego serca dla mojego kraju głęboką i globalną rzeczywistością . Od pierwszej próby widziałem przed nami świetlaną przyszłość . Ta próba była dla  mnie wielkim wyzwaniem . Podarowano nam 50 pulpitów muzycznych , przeznaczonych dla 100 chłopców, którzy mieli być na próbie . Kiedy okazało się , że na próbę  przyszło jedynie 11 dzieci , zapytałem się w duchu , "Czy mam zamknąć ten program , czy pomnożyć ilość tych dzieciaków?" Postanowiłem stawić czoła wyzwaniu i tej samej nocy obiecałem dzieciom , że przemienię naszą orkiestrę w jedną z najlepszych na świecie . Dwa miesiące temu przypomniałem sobie tę obietnicę , kiedy wybitny angielski krytyk opublikował artykuł w London Times , pisząc o tym, kto mógłby zostać zwycięzcą Orkiestrowych Mistrzostw Świata.Wymienił cztery wspaniałe orkiestry ,a piątą była

Wenezuelska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna.

Dzisiaj możemy powiedzieć,że sztuka w Ameryce Łacińskiej nie jest przeznaczona wyłącznie dla elit,ale stała się społecznym prawem,przywilejem dla wszystkich ludzi. Dziecko: Tu nie ma podziałów klasowych czy rasowych. Biały, czarny, bogaty, biednyPo prostu, jeśli jesteś utalentowany, jeśli masz powołanie i chęć bycia tutaj, na pewno się dostaniesz, i razem będziemy tworzyć muzykę.

 

 Podczas obecnego tournée Wenezuelskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej  im. Simona Bolivaraw USA i w Europie Widzieliśmy, jak nasza muzyka wzrusza młodą publiczność do głębi ich dusz, jak dzieci i dorośli pędzą do sceny, by otrzymać kurtki od naszych muzyków.      Dostawaliśmy owacje na stojąco, czasami po 30 minut, które zdawały się trwać wieki, a jak publiczność po koncercie wybiegała na ulicę, by triumfalnie przywitać naszą młodzież. Nie świadczyło to wyłącznie o zwycięstwie artystycznym , ale również o głębokiej sympatii pomiędzy publicznością najbardziej zaawansowanych krajów świata , a muzyczną młodzieżą Ameryki Łacińskiej , tak jak w Wenezueli, ofiarującą tym publicznościom przekaz muzyki, żywotności, energii, entuzjazmu i siły.                                                                                                                                                                                  

W swej istocie, orkiestra i chór są czymś więcej niż artystyczną kreacją . Są one przykładami i szkołami społecznego życia , ponieważ wspólne granie i śpiewanie to intymne współistnienie dążące do perfekcji i doskonałości , kierujące się ścisłą dyscypliną organizacji i koordynacji w poszukiwaniu harmonijnej współzależności głosów i instrumentów. w poszukiwaniu harmonijnej współzależności głosów i instrumentów.              Tak budują pomiędzy sobą ducha solidarności i braterstwa , rozwijają pewność siebie oraz wartości etyczne i estetyczne związane ze wszystkimi aspektami sztuki muzycznej. Dlatego muzyka jest tak ogromnie ważna w pobudzaniu wrażliwości, szlifowaniu wartości i w instruowaniu młodzieży by uczyli swoich kolegów.

Młody wychowanek el Sistema:  Uczestniczę w tym już tyle, że muzyka stała się życiem. Niczym więcej. Muzyka jest życiem.

Każdy nastolatek i dziecko w El Sistema ma swoją opowieść, wszystkie one są dla mnie ważne i mają olbrzymie znaczenie. Pozwólcie, że wymienię przypadek Edicsona Ruiza. To chłopiec z parafii w Caracas, który z wielką pasją chodził na lekcje kontrabasu do dziecięcej orkiestry im. Świętego Augustyna. Dzięki swojemu wysiłkowi, i poparciu matki, rodziny i społeczeństwa , został pierwszym kontrabasistą Orkiestry Filharmonii Berlińskiej.                                                                                                                               

Mamy inną bardzo znaną historię - Gustavo Dudamel. Zaczął jako chłopiec, członek dziecięcej orkiestry w rodzinnej miejscowości, Barquisimeto.Tam rozwinął się jako skrzypek i jako dyrygent. Został dyrygentem orkiestr dziecięcych w Wenezueli, a dzisiaj dyryguje największymi orkiestrami świata . Jest muzycznym dyrektorem Orkiestry Filharmonii Los Angeles i wciąż pozostaje głównym liderem wenezuelskich orkiestr dziecięcych. Był dyrygentem Orkiestry Symfonicznej w Goteborgu i jest niezrównanym przykładem dla młodych muzyków w Ameryce Łacińskiej   i na świecie.

Struktura El Sistema bazuje na nowym i elastycznym stylu zarządzania, zaadaptowanym na potrzeby każdej wspólnoty i regionu ,  obejmującym obecnie 300.000 dzieci z niskich i średnich klas społecznych w całej Wenezueli.To program pomocy socjalnej  i głębokiej przemiany kulturowej skierowanej do całego wenezuelskiego społeczeństwa , absolutnie bez żadnych wyróżnień , ale z naciskiem na bezradne i zagrożone grupy społeczne. Efekt

El Sistema jest wyczuwalny w trzech podstawowych sferach życia:w sferze prywatnej / socjalnej , w gronie rodziny i w społeczeństwie.W sferze prywatnej / socjalnej , dzieci w orkiestrach i chórachrozwijają się intelektualnie i emocjonalnie. Muzyka staje się źródłem rozwoju wymiarów ludzkiej istoty, dzięki czemu podnosi na duchui prowadzi człowieka do pełnego rozwoju osobowości. Emocjonalne i intelektualne walory programu są więc ogromne: nabycie zdolności przywódczych , podstaw metodyki nauczania , poczucia zobowiązania , odpowiedzialności , hojnośc , poświecenia dla innychi indywidualnego wkładu w osiąganie wspólnych celów. To wszystko prowadzi do rozwoju poczucia godności i pewności siebie.

Matka Teresa z Kalkuty podkreślała coś co zawsze robiło na mnie wielkie wrażenie : największą nędzą i tragedią ubóstwa nie jest brak chleba czy dachu nad głową , ale uczucie bycia nikim , poczucie bycia nikim , brak tożsamości , brak publicznej godności . Dlatego też rozwój dziecka w orkiestrze i w chórze napełnia go szlachetną tożsamością tworząc z niego model do naśladowania przez rodzinę i otoczenie . Robi z niego lepszego ucznia , ponieważ inspiruje go do poczucia odpowiedzialności , wytrwałości i punktualności , co bardzo pomaga w szkole . W kręgu rodzinnym pomoc ze strony rodziców jest bezwarunkowa . Dziecko staje się przykładem dla rodziców , a to niezwykle ważne dla dziecka biednego . Odkrywszy, iż jest ważne dla swojej rodziny , zaczyna szukać nowych dróg własnego rozwoju i ma większe nadzieje wobec siebie i swojego otoczenia . Ma też nadzieję na poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny . To wszystko stwarza konstruktywną i rozwojową dynamikę społeczną .Większość naszych dzieci przynależy , jak już wspomniałem , do najbardziej bezbronnej warstwy społeczeństwa wenezuelskiego . To zachęca je do obrania nowych marzeń, nowych celów, i rozwoju w zakresie rozmaitych możliwości jakie muzyka ma do zaoferowania . W końcu, w gronie społeczeństwa , orkiestry są  miejscem kulturowej kreatywności, źródłem wymiany i nowego zrozumienia . Dzięki swej spontaniczności , muzyka jest nie luksusem, ale dziedzictwem społecznym . Jest tym , co pozwala dziecku grać na skrzypcach w domu, podczas gdy ojciec pracuje w stolarni. Jest tym , dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie , gdy jej matka zajmuje się domem . Naszym zamysłem jest , by rodziny włączyły się z dumą i szczęściem w działalność orkiestry i chórów swoich dzieci . Olbrzymi duchowy świat tworzony przez samą muzykę , który leży w jej wnętrzu , przezwycięża biedę materialną. Gdy dziecko nauczy się grać, przestaje być biedne . Staje się dzieckiem w rozwoju, dążącym do poziomu profesjonalnego , które kiedyś zostanie pełnoprawnym obywatelem . Nie trzeba dodawać, że muzyka to numer jeden w zapobieganiu prostytucji , przemocy , złym nawykom, i wszystkiemu , co degraduje życie dziecka . Kilka lat temu , historyk Arnold Toynbee powiedział , że świat cierpi na olbrzymi kryzys duchowy. Nie kryzys ekonomiczny bądź socjalny, ale kryzys duchowości . Wierzę , w drodze do przeciwstawienia się mu właściwych odpowiedzi ludzkości dostarczyć mogą wyłącznie sztuka i religia , odpowiedzi na najgłębsze ludzkie dążenia i historyczne wymogi naszych czasów .  Jako synteza mądrości i wiedzy , edukacja jest tym, co pozwala dążyć do osiągnięcia doskonalszego , bardziej świadomego , szlachetnego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Z pasją i entuzjazmem jesteśmy dogłębnie wdzięczni TED za jego niezrównany humanizm, zasięg jego wartości, za tak otwarte i szczodre promowanie młodych wartości. Mamy nadzieję , że TED przyczyni się w pełny i fundamentalny sposób do budowania tej nowej ery w nauczaniu muzyki , w której to społeczne , wspólne , duchowe i naprawiające zło cele dzieci i nastolatków staną się światłem i kierunkiem dla szerokiej misji społecznej . Nie stawiając nigdy więcej społeczeństwa na usługach sztuki ani na usługach monopolistycznych elit , ale stawiając sztukę na służbie społeczeństwa, służbie najsłabszym, służbie dzieciom, służbie chorym, służbie wrażliwym i wszystkim tym, którzy wołają o oczyszczenie duchowe ich ludzkiego stanu i powstanie ich godności.

 

                                                                                                                                                          José Antonio Abreu

*) TED
TED to skr
ót od Technologia , Rozrywka , Design. Przedsięwzięcie zaczęło się (w USA w roku 1984), jako  konferencja skupiająca ludzi z tych trzech światów. Od tego czasu jej zakres  poszerzył się. o naukę , biznes, sztukę i  wyzwaia stojące przed całą ludzkością.

About TED
TED stands for Technology, Entertainment, Design.
It started out (in 1984) as a conference bringing together people from those three worlds. Since then its scope has become ever broader.

 

 

 

                                                

 

 

karykatury na eventach, sympozjach , promocjach i innych prestiżowych imprezach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.