Jerzy Urban karykatura portretowa wykona przez Macieja Szprocha

的名人肖像漫画      马切伊从华沙    波兰

                            

karykatury na zamówienie-kontakt