Mieczysław Kosz  ( 1944-1973)  米奇斯瓦夫籃                                                                                                                                                       Portret - sangwina i biel tytanowa 人像畫

         波蘭國寶           爵士樂                                                                                                                                                                                        Rys. Maciej Szproch    馬切伊從華沙

  波蘭有才華的鋼琴家    誰失去了他的視線在童年                                         film about Mieczyslaw Kosz  電影,講述一個天才音樂家的生活

                                                           

                    

   ……. Nie sposób pominąć wartości poetyki w twórczości Kosza , bo jest to poetyka dość wyraźnie polska trochę słowiańska i nie będzie chyba od rzeczy przypuszczenie , iż jego zbliżenia do muzyki Bila Evansa mogły mieć w pokrewnej poetyce swe źródło , albowiem pierwszą nauczycielką Evansa była jego mama pochodzenia karpatorusińskiego  . Owa koszowska słowiańskość przejawia się w tajemniczej , nieco posępnej i rozśpiewanej uczuciowości  , wielowątkowości , ale także jest słowiańskością  polską  - z szlachetnie polską ekspresją , pracowitą , cierpliwą , prostolinijną i wyrozumiałą , poetyka sztuki Mieczysława Kosza  – zwięzła  jak dobra jego polszczyzna dbająca o dyscyplinę przekazu , która to cecha wynika zawsze z wielkiej kultury szanowania uwagi  osób do których się zwracamy . Kosz to wirtuoz fortepianu , zaangażowany w twórczość na płaszczyźnie nie tyle usilnej nowatorskości  , co  dogłębnego wsłuchania się w piękno człowieka – w jego autentyzm i prawdziwą istotę muzyki - co nazwał „nastrojem” . Jego twórczość odwołuje się do barw ludzkiego istnienia -  antropologicznie i egzystencjalnie , jego pianistyka wyzbyta  błyskotliwych sztuczek wirtuozowsko-prestidigitatorskich , zdaje się być w służbie ekspresji tych prawdziwie istniejących i najważniejszych emocji, które w nas tkwią , a często jest z nimi tak ,że tylko muzyka za nimi nadąża , przez co muzyka jest królową sztuk . …

cały artykuł dostępny na : karykaturzysta - warszawski  niepoprawni.pl blog

 

的名人肖像漫画 马切伊从华沙            http://www.karykatura.digartfolio.p                or           lhttp://www.artpropo.com

rysowane w czasie uroczystości Karykatury   w czasie imprez i eventów 繪製肖像的樂趣