Jan Lisiecki caricature by Maciej Szproch         

 

                                         

Pole tekstowe: Jan Lisiecki , 
jest jedynakiem lubiącym koncertować , w dzieciństwie rozpoczętym w Kanadzie                                                                                           gdzie kochający rodzice po polsku i w języku polskim , stworzyli atmosferę sprzyjającą twórczej aktywności , dzięki czemu dążenie do mistrzostwa - jak się okazało zgodnie z                                                                                                      jego wielkim muzycznym potencjałem , nie wynikało z zewnętrznych presji ,                                                                                                        a z autentycznej wzrastającej od wczesnego dzieciństwa  pasji muzycznej i pianistycznej .                                                                                                                                          Początki nauki gry na fortepianie - od 5 roku życia miały być lekarstwem na niedającą spokoju nadwyżkę energii ,co okazało się skuteczne ,ale przy okazji te wczesne początki ujawniły  niespodziewanie jego wybitny talent , który z kolei również dzięki tej nadwyżce potencjału  rozwija się bardzo dynamicznie.   Pierwszych lekcji udzielała mu Pani  inżynier pochodząca z Jugosławii ,  w pomieszczeniach pobliskiego kościoła . Rodzice ,           tata z Poznania mama z Gdańska  zamieszkali w Calgary , nie są muzykami i nigdy nie wywierali specjalistycznych   nacisków na syna , więc kunszt wykonawczy Jana wynika głównie z wrodzonych zdolności muzycznych, jego woli i wszystkich innych talentów ; choć Jan Lisiecki lubi pracować , to swoje koncepcje wykonawcze tworzy w większym stopniu mentalnie - w wyobraźni , niźli fizycznie przy klawiaturze podczas długich      ćwiczeń , prób i poszukiwań w materii  dźwiękowej realnego fortepianu. . . , w swych artystycznych dokonaniach nie unika także wpływu zbiegu różnych okoliczności i    ochoczo poddaje się przypadkowi , czy raczej wyzwaniom wynikłym z nieoczekiwanych sytuacji , czy też z trudności , które potrafi wykorzystać pozytywnie co często pozwala     na grę bez nadmiaru rutyn i monotonnej powtarzalności wykonawczej – czyli spełnia    jego potrzebę  grania na każdym koncercie   na nowo – odkrywczo i syntetycznie ,        a także zaspokaja jego wciąż gorący temperament człowieka przygody.                                                                                                                     Inspiracje mieszkają w wielu miejscach , np. sala w której koncertuje czy instrument                                                                                                     z jego indywidualnymi cechami ( żartobliwie opowiada jak trudno się gra kiedy                                                                                                         pod niski fortepian nie mieszczą się nogi . .) , miejsce , kraj w którym występuje ,   publiczność . . . - to wszystko lubi i ceni bo ów koncertowy świat wzmacnia jego    twórcze potrzeby artystycznej ekspresji .                                                                                Dziś jest już bardzo znanym i cenionym pianistą , rocznie zaproszeń na koncerty   otrzymuje więcej niż rok ma dni , jego talent i muzyczna dusza oraz kunszt ,      wyobraźnia  i wrażliwość  estetyczna , oraz skuteczność rzemiosła czyni go mistrzem  sztuki fortepianowej , czego   nie omieszkała wykorzystać wytwórnia Deutsche Grammophon by wciągnąć Jana Lisieckiego w szeregi wykonawców znacząco wzbogacających prestiż  tej wytwórni . W codziennym życiu jest bardziej normalny       niż ekscentryczny , lubi jazdę  na rowerze , nieznane mu wcześniej potrawy i latanie samolotem , bardzo lubi odwiedzać Polskę gdzie często występuje i chętnie udziela wywiadów , jest obywatelem na równi Kanady i Polski . 
Janowi Lisieckiemu w podziękowaniu za dbałość o niezależny talent płynący z niekłamanej                                                                                                             miłości dla publiczności i dla pasji muzycznego opowiadania , zabarwionego wybitnymi                                                                          elementami polskości , pianiście pełnego ekscytujących i ważnych odkryć estetycznych , 
filozoficznych i życiowych ..            Maciej Szproch Karykaturzysta Warszawski 2020r

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karykaturzysta Warszawski  ,  

 

                                                                            

 rysowanie karykatur na żywo ,

 

 

 

  portret charakterystyczny,    

            

                                                    

 

                         

 Maciej Szproch Karykaturzysta Warszawski

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karykatury i Portrety Macieja Szprocha        ,         Caricatures And Portraits by Maciej Szproch :

 

                                                                 

 

的名人肖像漫画  Celebrity portrait-caricature Zaha Hadid 扎哈•哈迪德

 

Donald Trump Dorian

 

Pan Prezes Jacek Kurski karykatura

 

portrait-caricature Wybitny Polski skrzypek Bartłomiej Nizioł 

 

Pan Rafał Ziemkiewicz  w karykaturze Macieja Szprocha     

 

Stanisław Michalkiewicz  w karykaturze   Portret karykatura    Autor   Maciej Szproch

 

portrait-caricature    Władysław Bartoszewski karykatura

 

paiting-caricature    The Donald Tusk   karykatura  wierny ideowiec

 

paiting-caricature  The Jerzy Urban karykatura Urban nie lubi dzieci

 

The portrait-caricature   Angela Merkel    

 

Corina  Belcea  portrait-caricature  Belcea String Quartet    

 

Mistrz Lang Lang一个世界级文化品牌的诞生    谢谢你郎朗勋爵   

 

Gustavo Dudamel  Portret-karykatura i gratulacje za piękno !

 

Zbigniew Brzeziński    karykatura rysunek

 

Louis de Funes caricature en pastelle par Maciej Szproch

 

 

Agnieszka Radwańska portrait-caricature by Maciej Szproch Poland

 

Angelina Jolie Celebrity portrait-caricature 的名人肖像漫画  Angelina Jolie 安吉麗娜朱莉

 

                           

Jack Nicholson Celebrity portrait-caricature 的名人肖像漫画 Jack Nicholson 傑克尼科爾森